Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 oktober 2002

Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002. Wordt benoemd : Officier in de Kroonorde de heer Henri Roegiers, ere-raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof te Gent. Hij neemt vanaf 24 no

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002013214
pub.
15/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002.

Wordt benoemd : Officier in de Kroonorde de heer Henri Roegiers, ere-raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof te Gent.

Hij neemt vanaf 24 november 2001 zijn rang in de Orde in.

^