Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 augustus 2002

Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002 wordt aan de onderneming « Apra - Gemeenschappelijke Verzekeringskas Arbeidsongevallen » , gemeenschappel(...) Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2002.

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011302
pub.
01/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002 wordt aan de onderneming « Apra - Gemeenschappelijke Verzekeringskas Arbeidsongevallen » (administratief codenummer 0390), gemeenschappelijke kas waarvan de zetel is gevestigd Frankrijklei 64-68, te 2000 Antwerpen, de toelating verleend om de tak « Ongevallen » (tak 1) te beoefenen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2002.

^