Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 november 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2002, in werking tredend op 30 november 2002 : - is de heer Stessels, M., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokke - is Mevr. De Laet, J., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Elsene, op haar verzoek i(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002010027
pub.
09/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2002, in werking tredend op 30 november 2002 : - is de heer Stessels, M., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;. - is Mevr. De Laet, J., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Elsene, op haar verzoek in ruste gestel.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002, in werking tredend op 1 december 2002, is benoemd tot hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, de heer Maes, R., griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2002 is vast benoemd tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, de heer Weyers, S., secretaris bij dit parket, met ingang van 10 december 2002.

Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer Schoeters, L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2002.

Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2002 is de heer Berns, R., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2002.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 is Mevr. Claisse, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2002.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^