Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 november 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 is Mevr. Van Laethem, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2002 is Mevr. E Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002010008
pub.
01/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 is Mevr. Van Laethem, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2002 is Mevr. Eeckeleers, H., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Mechelen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^