Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 juli 2002

Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 is het aantal notarissen in het gerechtelijk arrondissement Doornik op vierenveertig teruggebracht. De standplaats, die te Lessen vacant is tengevolge de leeftijdsgrens van de heer Plaitin, M., Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is aan de heer Plaitin, M., ontslag verleend uit zijn a(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009736
pub.
31/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 is het aantal notarissen in het gerechtelijk arrondissement Doornik op vierenveertig teruggebracht.

De standplaats, die te Lessen vacant is tengevolge de leeftijdsgrens van de heer Plaitin, M., wordt afgeschaft.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is aan de heer Plaitin, M., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Lessen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^