Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 juli 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2002, is de heer Verheyden, Th., afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2002, is Mevr(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009735
pub.
31/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2002, is de heer Verheyden, Th., afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2002, is Mevr. Pauwels, A.-M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

^