Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 juli 2002

Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 17 april 2002 : - is de heer Verheyden, Th., afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is Mevr. P Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009734
pub.
31/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 17 april 2002 : - is de heer Verheyden, Th., afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is Mevr. Pauwels, A.-M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde.

Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

^