Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 juni 2002

Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij de koninklijke besluiten van 29 april 2002 zijn bevorderd tot de graad van eerstaanwezend directeur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, met ingang van 1 j De heren Rudy Van De Voorde, Lucas Colardyn, Johan Demuynck, Jürgen Van Poecke, Marc Dizier en Fréd(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009552
pub.
21/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij de koninklijke besluiten van 29 april 2002 zijn bevorderd tot de graad van eerstaanwezend directeur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, met ingang van 1 juli 2001 : De heren Rudy Van De Voorde, Lucas Colardyn, Johan Demuynck, Jürgen Van Poecke, Marc Dizier en Frédéric Dethier.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^