Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 februari 2002

Directoraat-Generaal Strafinrichtingen Personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002 : De aanwijzing van Mevr. Colette LAUWERS als effectieve assessor sociale reïntegratie bij de Franstalige Commissie voor de voorwaa De aanwijzing van Mevr. Josyane REMACLE als effectieve assessor sociale reïntegratie bij de Commiss(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009101
pub.
01/02/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-Generaal Strafinrichtingen Personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002 : De aanwijzing van Mevr. Colette LAUWERS als effectieve assessor sociale reïntegratie bij de Franstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van Mevr. Josyane REMACLE als effectieve assessor sociale reïntegratie bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Luik is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van de heer Jean-Louis COURTOIS als effectieve assessor sociale reïntegratie bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Bergen is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van Mevr. Els NAESSENS als effectieve assessor strafuitvoering bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Gent is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van Mevr. Annie DEVOS als plaatsvervangend assessor strafuitvoering bij de Franstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van Mevr. Christine DUBOIS en deze van Mevr. Isabelle ETIENNE als plaatsvervangende assessoren sociale reïntegratie bij de Franstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van de Mevrn. Hilde TUBEX en Greet SMAERS en deze van de heer Stefaan CHRISTIAENSEN als plaatsvervangende assessoren strafuitvoering bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van de heren Bruno KEIRSSCHIETER en Jan DEBRABANDER en deze van Mevr. Martine PIERAERTS als plaatsvervangende assessoren sociale reïntegratie bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van de heren Roger MINGUET en Jean-Hugues AXEL-WINSPEARE als plaatsvervangende assessoren strafuitvoering bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Luik is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van Mevr. Michèle DONJEAN en van de heer Alain HUBAUT als plaatsvervangende assessoren sociale reïntegratie bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Luik is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van de Mevrn. Laurence DUFRASNE en Véronique DUMONCEAU en deze van de heer Eric DELCHEVALERIE als plaatsvervangende assessoren strafuitvoering bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Bergen is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van Mevr. Catherine HANOZIN en van de heer Pascal LACROIX als plaatsvervangende assessoren sociale reïntegratie bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Bergen is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van de heer Jurgen VAN POECKE als plaatsvervangend assessor strafuitvoering bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Gent is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van Mevr. Hilde LEFEVRE als plaatsvervangend assessor sociale reïntegratie bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Gent is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van de heer Jozef BUTS als plaatsvervangend assessor strafuitvoering bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

De aanwijzing van de Mevrn. Christine GIJSEMANS en Martine VAN DEN BOSSCHE en deze van de heer Paul VERHAEGHE als plaatsvervangende assessoren sociale reïntegratie bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 februari 2002.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^