Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juni 2002

Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Bij koninklijk besluit van 22 april 2002, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000353
pub.
13/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Bij koninklijk besluit van 22 april 2002, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de heer Willy Quivreux, schepen van de gemeente Assenede, een weddevermindering toegestaan.

^