Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 april 2001

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2000, dat in werking treedt op 12 mei 2001, is de heer Berchem, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gel Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2001 : - is de heer Tillekaerts, G., plaatsvervangen(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2001009301
pub.
06/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2000, dat in werking treedt op 12 mei 2001, is de heer Berchem, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2001 : - is de heer Tillekaerts, G., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent, benoemd tot raadsheer in dit hof; - is Mevr. Tavernier, L., licentiaat in de rechten, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Zij wordt aangewezen om haar ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge en te Kortrijk voor een periode van drie jaar die een aanvang neemt op de datum van de eedaflegging; - is Mevr. Lommelen, I., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001, dat in werking treedt op 12 mei 2001, is de heer Malengreau, J., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tubeke, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2001 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Van de Vyver, A., advocaat; - in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, de heer Verschaeren, J., advocaat; - in het vredegerecht van het kanton Genk de heer Miskovic, Z., advocaat; - in het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek, Mevr. Ballaux, P., advocaat.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001, dat in werking treedt op 16 mei 2001, is de heer Vanden Eycken, Y., notaris, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen.

Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2001 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in de politierechtbank te Mechelen, de heer Smits, P., advocaat; - in de politierechtbank te Gent : - de heer Hofmans, F., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zomergem; - de heer Vandermeersch, Ch., advocaat.

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2001 is de duur van de stage van Mevr. Van Bogaert, K., gerechtelijk stagiair, verlengd bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2001.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^