Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 februari 2000

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 januari 2000 : - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen : - Mevr. Diskeuve, E., gerechtelijk stagiair in deze rechtbank; - Mevr. Scarcez, M., advocaa - Mevr. De Graef, M., advocaat. - is de heer Monville, J.-M., advocaat, benoemd tot plaatsver(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2000009122
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 januari 2000 : - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen : - Mevr. Diskeuve, E., gerechtelijk stagiair in deze rechtbank; - Mevr. Scarcez, M., advocaat; - Mevr. De Graef, M., advocaat. - is de heer Monville, J.-M., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Verviers.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^