Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 september 2000

Mandaten Bij koninklijk besluit van 16 juni 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 1998, wordt de heer Blomme, F., inspecteur van financiën bij de Administratie van de begroting en de contole op de uitgaven, benoemd tot Regeringscommi Bij koninklijk besluit van 26 oktober 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 18 februari 199(...)

bron
ministerie van financien
numac
2000003570
pub.
20/09/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Mandaten Bij koninklijk besluit van 16 juni 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 1998, wordt de heer Blomme, F., inspecteur van financiën bij de Administratie van de begroting en de contole op de uitgaven, benoemd tot Regeringscommissaris bij het Nationaal Geografisch Instituut.

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 18 februari 1998, worden in artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 houdende benoeming van de leden, van de voorzitter, van de vice-voorzitters-verslaggevers en van de secretaris van de Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit, de woorden « de heer Van de Voorde, A., secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, » vervangen door de woorden « de heer Brouhns, G., secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, » en de woorden « de heer Brouhns, G., administrateur-generaal der thesaurie » vervangen door de woorden « de heer Arnoldi, J.-P., administrateur-generaal der thesaurie. ».

Bij hetzelfde besluit worden in artikel 2 van hetzlefde besluit de woorden « de heer Van de Voorde, A., voornoemd » vervangen door de woorden « de heer Brouhns, G., voornoemd ».

Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 1998, wordt de heer Arnoldi, J.-P., administrateur-generaal der thesaurie, benoemd tot Regeringscommissaris bij de Federale Participatiemaatschappij, in vervanging van de heer Van de Voorde, A., die op rust werd gesteld.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 1998, wordt de heer Guiot, B., auditeur-generaal van financiën bij de Administratie der thesaurie, benoemd tot Regeringscommissaris bij de Federale Investeringsmaatschappij, in vervanging van de heer Arnoldi, J.-P., belast met andere functies.

Bij koninklijk besluit van 16 maart 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 1999, wordt de heer De Vidts, P., ontlast van zijn functie van Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Du Chau, R., inspecteur van financiën, benoemd in hoedanigheid van Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen.

Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 1999, wordt de heer Nameche, R., ontlast van zijn functie van Regeringscommissaris bij het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Van der Meersch, E., inspecteur van financiën bij het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, benoemd tot Regeringscommissaris bij het Beheerscomité voor de mijnwerkers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Stoefs, W., inspecteur van financiën bij het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, benoemd tot plaatsvervangende Regeringscommissaris bij het Beheerscomité voor de mijnwerkers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 1999, wordt de heer Hendrix, J., inspecteur-generaal van financiën bij het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, benoemd tot Regeringscommissaris bij de Belgische Technische Coöperatie.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Vandenbossche, M., eerste attaché van financiën bij de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven, benoemd tot plaatsvervangende Regeringscommissaris bij de Belgische Technische Coöperatie.

Bij ministerieel besluit van 28 juni 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2000, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het beheerscomité van het staatsbedrijf « de Koninklijke Munt van België », als vertegenwoordiger voor het Algemeen Secretariaat van het Ministerie van Financiën verleent aan de heer Colla, A.-M., auditeur-generaal van financiën.

Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het beheerscomité van het staatsbedrijf « de Koninklijke Munt van België », als vertegenwoordiger voor het Algemeen Secretariaat van het Ministerie van Financiën verleend aan de heer Gevaert, M., auditeur-generaal van financiën.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Gevaert, M., auditeur-generaal van financiën, benoemd ten titel van effectief lid van het beheerscomité van het staatsbedrijf « de Koninklijke Munt van België », als vertegenwoordiger voor het Algemeen Secretariaat van het Ministerie van Financiën, ter vervanging van de heer Colla, A.-M., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Theunissen, M., directeur, aangesteld, ten titel van plaatsvervangend lid van het beheerscomité van het staatsbedrijf « de Koninklijke Munt van België », als vertegenwoordiger voor het Algemeen Secretariaat van het Ministerie van Financiën.

Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2000, worden de heren Boon, A., Pittevils, I., en Savage, R., ontheven uit hun functie van lid van het Secretariaat van de Hoge Raad van Financiën. Mevrn. Verstappen, M., Van Damme, R., en Moriau, A., worden ontheven uit hun functie van lid van het uitvoeringspersoneel van hetzelfde Secretariaat.

Bij hetzelfde besluit worden de heren Husson, J.-F., Van Reybrouck, G., en Stallaert, F., benoemd als lid van het Secretariaat van de Hoge Raad van Financiën. De heren Vandemeerssche, R., Van Calster, J., en Mevr. Sarens, J., worden benoemd als lid van het uitvoeringspersoneel van hetzelfde Secretariaat.

^