Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 maart 2000

Opruststelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 wordt de heer Hereman, Lucien, met ingang van 1 april 2000 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur bij het departement. Het is betrokkene vergund zijn pensioe Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 wordt de heer Box, René, met ingang van 1 april 20(...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000123
pub.
29/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Opruststelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 wordt de heer Hereman, Lucien, met ingang van 1 april 2000 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur bij het departement.

Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 wordt de heer Box, René, met ingang van 1 april 2000 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-adviseur bij het departement.

Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^