Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 februari 2000

Aanwijzing van keuringsinstellingen om de taken uit te voeren zoals bepaald in de artikelen 13 en 14, § 4, van het koninklijk besluit van 29 oktober 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsyste Bij ministerieel besluit van 25 oktober 1999 wordt de v.z.w., AIB-Vinçotte Belgium, gevestigd te 11(...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000101
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Aanwijzing van keuringsinstellingen om de taken uit te voeren zoals bepaald in de artikelen 13 en 14, § 4, van het koninklijk besluit van 29 oktober 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales Bij ministerieel besluit van 25 oktober 1999 wordt de v.z.w., AIB-Vinçotte Belgium, gevestigd te 1160 Brussel, André Drouartlaan 29, aangewezen als keuringsinstelling.

^