Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 februari 2000

Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 december 1999 is de heer Hachez, Etienne, adjunct-adviseur, m.i.v. 1 december 1999 bevorderd tot de graad van adviseur bij de diensten van de gouverneur van Waals Brabant. Overeenkomstig de gecoördi (...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000018
pub.
29/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 december 1999 is de heer Hachez, Etienne, adjunct-adviseur, m.i.v. 1 december 1999 bevorderd tot de graad van adviseur bij de diensten van de gouverneur van Waals Brabant.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^