Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 september 1999

Fonds voor de beroepsziekten. - Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 april 1999, wordt met ingang van 1 januari 2000, aan de heer Quina, Joël eervol ontslag verleend uit zijn ambt van administrateur-generaal van het Fonds vo De heer Quina, J. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022359
pub.
08/09/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Fonds voor de beroepsziekten. - Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 april 1999, wordt met ingang van 1 januari 2000, aan de heer Quina, Joël eervol ontslag verleend uit zijn ambt van administrateur-generaal van het Fonds voor de beroepsziekten.

De heer Quina, J. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut en van hun rechthebbenden, en van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregeling.

Het is hem vergund de eretitel van zijn ambt te voeren.

^