Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 augustus 1999

Algemene diensten. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, dat in werking treedt op 1 september 1999, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Pierre Damoiseau, adviseur-generaal bij de Algemene Dien Bij hetzelfde besluit wordt betrokkene ertoe gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelde(...)

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014059
pub.
04/08/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Algemene diensten. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, dat in werking treedt op 1 september 1999, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Pierre Damoiseau, adviseur-generaal bij de Algemene Diensten.

Bij hetzelfde besluit wordt betrokkene ertoe gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999 wordt aan de heer Tassart, Robert Claude, met ingang van 1 januari 2000, eervol ontslag verleend uit zijn functies van zendingsgelastigde.

Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 1999 wordt aan de heer Stockman, Johan Jozef Maria, met ingang van 1 juni 1999, eervol ontslag verleend uit zijn functies van ingenieur.

Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

^