Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 is aan de heer Delfosse, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Eghezée. Bij koninklijke besluiten van 30 september 1998 : - is aan de heer Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve ter voeren; - is de heer Peers, J. L., lice(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1998009825
pub.
09/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 is aan de heer Delfosse, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Eghezée.

Bij koninklijke besluiten van 30 september 1998 : - is aan de heer Vander Burght, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Vilvoorde.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve ter voeren; - is de heer Peers, J. L., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Vilvoorde.

^