Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 september 1997

Arbeidsgerechten Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 is de heer Reyns, Edy, op zijn vezoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde.

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012663
pub.
09/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 is de heer Reyns, Edy, op zijn vezoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde.

^