Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 januari 2013
gepubliceerd op 08 februari 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011073
pub.
08/02/2013
prom.
29/01/2013
ELI
eli/besluit/2013/01/29/2013011073/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit sluiten betreffende de levensverzekeringsactiviteit


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de artikelen 16, § 1, derde lid, 19, 20 en 96, § 1, 2° en 3° en § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit sluiten betreffende de levensverzekeringsactiviteit;

Gelet op het advies van de Commissie voor Verzekeringen, gegeven op 14 december 2012;

Gelet op het advies van de FSMA, gegeven op 14 december 2012;

Gelet op het advies van de Nationale Bank van België, gegeven op 11 december 2012;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat vanaf 21 december 2012 er geen verder onderscheid mag gemaakt worden tussen mannen en vrouwen bij de vaststelling van premies en prestaties in de levensverzekeringen;

Gelet op het advies nr. 52.618/1 van de Raad van State, gegeven op 15 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit zet Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten om, ingevolge het arrest C-236/09 van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 1 maart 2011.

Art. 2.In artikel 24 van het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit sluiten betreffende de levensverzekeringsactiviteit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. paragraaf 5 wordt vervangen als volgt : « § 5.Voor de verrichtingen van het type leven zijn de overlevingskansen niet kleiner dan : 1° voor de verrichtingen waarvan het risico in België gelegen is, die welke voortvloeien a) uit de referentietafel XR, voor de nieuwe overeenkomsten die op of na 21 december 2012 worden gesloten en waarvoor een onderscheid op grond van het geslacht niet toegelaten is overeenkomstig de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. Hetzelfde geldt voor de nieuwe overeenkomsten die op of na 21 december 2012 worden gesloten, waarvoor overeenkomstig voornoemde wet een onderscheid op grond van het geslacht weliswaar is toegelaten maar niet wordt toegepast; b) uit de referentietafels MR of FR, naargelang de verzekerde van het mannelijke of het vrouwelijke geslacht is, voor de andere overeenkomsten;2° voor de verrichtingen waarvan het risico in het buitenland gelegen is, de overlevingskansen die door de wetgeving van het land van het risico aan zijn eigen verzekeringsondernemingen opgelegd worden of, bij ontstentenis, de overlevingskansen die overeenstemmen met de sterfte van dat land. Onder nieuwe overeenkomst wordt verstaan een nieuwe overeenkomst in de zin van artikel 10, § 1, derde tot vijfde lid en artikel 12, § 3, vierde en vijfde lid van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, zoals gewijzigd bij de wet van 19 december 2012.

De referentietafels MR, FR en XR worden bepaald met de formule en de constanten die in bijlage 1 vermeld zijn. »; 2. paragraaf 6 word vervangen als volgt : « § 6.Voor de verrichtingen van het type overlijden zijn de sterftekansen niet kleiner dan: 1° voor de verrichtingen waarvan het risico in België gelegen is, die welke voortvloeien: a) uit de referentietafels XK, voor de nieuwe overeenkomsten die op of na 21 december 2012 worden gesloten en waarvoor een onderscheid op grond van het geslacht niet toegelaten is overeenkomstig de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. Hetzelfde geldt voor de nieuwe overeenkomsten die op of na 21 december 2012 worden gesloten, waarvoor overeenkomstig voornoemde wet een onderscheid op grond van het geslacht weliswaar is toegelaten maar niet wordt toegepast; b) uit de referentietafels MK of FK, naargelang de verzekerde van het mannelijke of het vrouwelijke geslacht is, voor de andere overeenkomsten;2° voor de verrichtingen waarvan het risico in het buitenland gelegen is, de sterftekansen die door de wetgeving van het land van het risico aan zijn eigen verzekeringsondernemingen opgelegd worden of, bij ontstentenis, de sterftekansen die overeenstemmen met de sterfte van dat land. Onder nieuwe overeenkomst wordt verstaan een nieuwe overeenkomst in de zin van artikel 10, § 1, derde tot vijfde lid en artikel 12, § 3, vierde en vijfde lid, van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, zoals gewijzigd bij de wet van 19 december 2012.

De referentietafels MK, FK en XK worden bepaald met de formule en de constanten die in bijlage 1 vermeld zijn. »

Art. 3.Bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « De sterftetafels XR en XK worden vastgesteld als volgt :

Age - Leeftijd

Nombre de survivants - Aantal overlevenden

XR

XK

0

1.000.000

1.000.000

1

999.539

999.153

2

999.077

998.303

3

998.614

997.451

4

998.148

996.596

5

997.681

995.737

6

997.211

994.874

7

996.738

994.007

8

996.263

993.136

9

995.785

992.258

10

995.303

991.375

11

994.818

990.484

12

994.328

989.586

13

993.833

988.679

14

993.333

987.763

15

992.827

986.836

16

992.315

985.897

17

991.796

984.945

18

991.268

983.979

19

990.732

982.996

20

990.187

981.995

21

989.630

980.974

22

989.062

979.931

23

988.481

978.863

24

987.885

977.768

25

987.273

976.642

26

986.643

975.483

27

985.994

974.286

28

985.323

973.049

29

984.628

971.765

30

983.907

970.431

31

983.156

969.041

32

982.374

967.589

33

981.555

966.069

34

980.698

964.472

35

979.797

962.792

36

978.847

961.019

37

977.845

959.143

38

976.785

957.154

39

975.660

955.039

40

974.463

952.787

41

973.188

950.382

42

971.827

947.808

43

970.369

945.048

44

968.807

942.084

45

967.127

938.894

46

965.320

935.455

47

963.371

931.742

48

961.267

927.728

49

958.991

923.382

50

956.526

918.673

51

953.853

913.565

52

950.952

908.019

53

947.800

901.994

54

944.372

895.445

55

940.640

888.324

56

936.576

880.578

57

932.147

872.153

58

927.318

862.990

59

922.052

853.027

60

916.308

842.198

61

910.041

830.436

62

903.205

817.670

63

895.749

803.829

64

887.618

788.839

65

878.756

772.629

66

869.101

755.129

67

858.590

736.271

68

847.155

715.996

69

834.729

694.252

70

821.240

670.997

71

806.618

646.205

72

790.789

619.869

73

773.685

592.004

74

755.239

562.652

75

735.388

531.885

76

714.079

499.814

77

691.267

466.586

78

666.920

432.395

79

641.024

397.476

80

613.585

362.112

81

584.633

326.628

82

554.227

291.389

83

522.461

256.792

84

489.465

223.253

85

455.409

191.193

86

420.506

161.023

87

385.017

133.118

88

349.244

107.802

89

313.531

85.320

90

278.256

65.824

91

243.827

49.360

92

210.661

35.861

93

179.175

25.150

94

149.766

16.958

95

122.787

10.942

96

98.527

6.723

97

77.194

3.910

98

58.893

2.139

99

43.620

1.093

100

31.260

517

101

21.595

224

102

14.319

89

103

9.071

31

104

5.461

10

105

3.106

3

106

1.658

1

107

825

0

108

379

0

109

160

0

110

61

0

111

21

0

112

6

0

113

2

0

114

0

0

115

0

0

116

0

0

117

0

0

118

0

0

119

0

0

120

0

0 »


Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 december 2012.

Art. 5.De minister bevoegd voor Verzekeringen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

^