Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 februari 2018
gepubliceerd op 14 maart 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Rechtzetting

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018030625
pub.
14/03/2018
prom.
28/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


28 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Rechtzetting


In het Belgisch Staatsblad nr. 52 van 5 maart 2018, akte 2018/11015, bladzijde 18584, in de Nederlandse tekst van artikel 2, § 3, lees "arts" in plaats van "tandarts".

^