Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 april 2017
gepubliceerd op 22 mei 2017

Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017012061
pub.
22/05/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/28/2017012061/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 1004/2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank sluiten;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het formulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek wordt vastgesteld volgens één van de als bijlage bij dit besluit gevoegde modellen.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014009472 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk wetboek wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

BIJLAGE 1 bij het koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek MODEL VAN INFORMATIEFORMULIER BEDOELD IN ARTIKEL 1004/2 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK IN TE VULLEN WANNEER DIT EEN CONVOCATIEDATUM VERMELDT OM DE MINDERJARIGE TE HOREN Beste [...](1), Ik schrijf je deze brief omdat ik binnenkort een beslissing moet nemen in een zaak over [...](2) Ik moet beslissingen nemen in deze rechtszaak die niet alleen een invloed hebben op jouw ouders, of andere mensen, maar ook op jou.

Daarom wil ik ook graag jouw verhaal horen. Zo weet ik wat jullie belangrijk vinden. Als jij ook zo'n gesprek met mij wil, ben je welkom voor een gesprek op [...](3) om [...](4) Als jouw zus(sen) en/of broer(s) nu ook deze brief kregen, mogen jullie samen naar de rechtbank komen. Je gesprek met de rechter gebeurt wel apart.

Dit gesprek gebeurt op een rustige plek in de rechtbank en niet in een grote rechtszaal. Het adres en een plattegrond zitten in de envelop bij deze brief. Ik bezorg je ook een briefje voor jouw school om te zeggen dat je afwezig zal zijn.

Wat is de bedoeling? Ik wil weten wat jij belangrijk vindt. Dit wil niet zeggen dat je verplicht wordt om partij voor één van jouw ouders, of voor iemand anders te kiezen. Ik wil wel weten wat jij voelt en denkt over de situatie. Wil je dus iets kwijt? Kom dan naar dit gesprek.

Let op: ik beslis wat er gaat gebeuren. Ik hou rekening met jouw verhaal en jouw mening, maar ook met andere dingen (vb. wat zegt de wet, wat jouw ouders belangrijk vinden,...). Hierdoor kan het zijn dat mijn beslissing niet hetzelfde is als wat jij me vertelde.

Jij beslist zelf of je een gesprek met mij wil of niet.

Je bent niet verplicht om op deze uitnodiging in te gaan. Kruis onderaan deze brief op het invulstrookje aan wat jij hierover beslist hebt. Stuur deze brief binnen de 8 dagen naar het adres onderaan deze brief.

Hoe verloopt zo'n gesprek? Er komt een verslag van ons gesprek. Aan het einde van het gesprek zal ik dit verslag samen met jou overlopen. Als er iets in staat wat jij niet oké vindt, mag je dat laten schrappen of verbeteren.

Het is belangrijk dat je weet dat het (verbeterde) verslag in het dossier terechtkomt. Jouw ouders en/of hun advocaten hebben het recht om dat verslag te lezen.

Wil je meer informatie? Bij deze brief vind je een plan met uitleg hoe je de rechtbank op de dag van het gesprek kan bereiken.

Wil je meer informatie over hoe zo'n gesprek verloopt, dan kan je kijken op www.tzitemzo.be/jongeren/hoorrecht [en (andere website)]. Je kan ook gratis een jeugdadvocaat raadplegen (www.advocaat.be).

Je mag ook altijd contact opnemen met de rechtbank als je nog een vraag hebt: [...](5).

Met vriendelijke groet, [...](6) Rechter van de rechtbank [...](7) /Hof van beroep [...](8) VUL ONDERSTAAND STROOKJE IN AJB. Bezorg dit invulstrookje aan mij terug: Met de post: De griffie van de familie- en jeugdrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg [...](9) /hof van beroep [...](10): Afdeling [...](11)

Via e-mail: naar dit adres [...](12) . . . . .

Kruis aan wat jij beslist hebt:

O Ik wil de rechter NIET spreken.

O Ik wil de rechter WEL spreken en kom naar het gesprek op xxx om xxx u.

O Ik wil de rechter WEL spreken maar kan niet op de voorgestelde datum. Ik vraag de rechter om een andere datum door te bellen naar xxx/een e-mail te sturen naar xxx.


. . . . .

Jouw naam of handtekening Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie K. GEENS _______ Nota's (1) De voornaam van het kind aanwijzen.(2) Aanvullen met de aard van de zaak.(3) Dag en datum vermelden.(4) Uur vermelden.(5) Telefoon en e-mail van de griffie of van de bevoegde griffier vermelden.(6) De voornaam en de naam van de rechter vermelden.(7) De bevoegde rechtbank van eerste aanleg en zijn afdeling vermelden.(8) Het rechtsgebied van het bevoegde Hof van beroep aanwijzen.(9) Het betrokkene arrondissement vermelden.(10) Het rechtsgebied van het bevoegde Hof van beroep aanwijzen.(11) De betrokkene afdeling aanwijzen.(12) E-mail van de griffie of van de betrokkene griffier vermelden. BIJLAGE 2 bij het koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek MODEL VAN INFORMATIEFORMULIER ALS DE UITNODIGING EN DE CONVOCATIE GEBEUREN IN 2 FASEN(1) Beste [...](2), Ik schrijf je deze brief omdat ik binnenkort een beslissing moet nemen in een zaak over [...](3) Ik moet beslissingen nemen in deze rechtszaak die niet alleen een invloed hebben op jouw ouders, of andere mensen, maar ook op jou.

Daarom wil ik ook graag jouw verhaal horen. Zo weet ik wat jullie belangrijk vinden. Als jij ook zo'n gesprek met mij wil, ben je welkom.

Als jouw zus(sen) en/of broer(s) nu ook deze brief kregen, mogen jullie samen naar de rechtbank komen. Je gesprek met de rechter gebeurt wel apart.

Dit gesprek gebeurt op een rustige plek in de rechtbank en niet in een grote rechtszaal. Het adres en een plattegrond zitten in de envelop bij deze brief. Ik bezorg je ook een briefje voor jouw school om te zeggen dat je afwezig zal zijn.

Wat is de bedoeling? Ik wil weten wat jij belangrijk vindt. Dit wil niet zeggen dat je verplicht wordt om partij voor één van jouw ouders, of voor iemand anders te kiezen. Ik wil wel weten wat jij voelt en denkt over de situatie. Wil je dus iets kwijt? Kom dan naar dit gesprek.

Let op: ik beslis wat er gaat gebeuren. Ik hou rekening met jouw verhaal en jouw mening, maar ook met andere dingen (vb. wat zegt de wet, wat jouw ouders belangrijk vinden,...). Hierdoor kan het zijn dat mijn beslissing niet hetzelfde is als wat jij me vertelde.

Jij beslist zelf of je een gesprek met mij wil of niet.

Je bent niet verplicht om op deze uitnodiging in te gaan. Kruis onderaan deze brief op het invulstrookje aan wat jij hierover beslist hebt. Stuur deze brief binnen de 8 dagen naar het adres onderaan deze brief.

Hoe verloopt zo'n gesprek? Er komt een verslag van ons gesprek. Aan het einde van het gesprek zal ik dit verslag samen met jou overlopen. Als er iets in staat wat jij niet oké vindt, mag je dat laten schrappen of verbeteren.

Het is belangrijk dat je weet dat het (verbeterde) verslag in het dossier terechtkomt. Jouw ouders en/of hun advocaten hebben het recht om dat verslag te lezen.

Wil je meer informatie? Bij deze brief vind je een plan met uitleg hoe je de rechtbank op de dag van het gesprek kan bereiken.

Wil je meer informatie over hoe zo'n gesprek verloopt, dan kan je kijken op www.tzitemzo.be/jongeren/hoorrecht [en (andere website)]. Je kan ook gratis een jeugdadvocaat raadplegen (www.advocaat.be).

Je mag ook altijd contact opnemen met de rechtbank als je nog een vraag hebt: [...](4).

Met vriendelijke groet, [...](5) Rechter van de rechtbank [...](6) /Hof van beroep [...](7) VUL ONDERSTAAND STROOKJE IN AJB. Bezorg dit invulstrookje aan mij terug: Met de post: De griffie van de familie- en jeugdrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg [...](8) /hof van beroep [...](9): Afdeling [...](10)

Via e-mail: naar dit adres [...](11) . . . . .

Kruis aan wat jij beslist hebt:

O Ik wil de rechter NIET spreken.

O Ik wil de rechter WEL spreken.


. . . . . . . . . .

Jouw naam of handtekening Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota's (1) Eerst een brief met algemene uitnodiging en daarna een tweede brief met convocatiedatum.(2) De voornaam van het kind aanwijzen.(3) Aanvullen met de aard van de zaak.(4) Telefoon en e-mail van de griffie of van de bevoegde griffier vermelden.(5) De voornaam en de naam van de rechter vermelden.(6) De bevoegde rechtbank van eerste aanleg en zijn afdeling vermelden.(7) Het rechtsgebied van het bevoegde Hof van beroep aanwijzen.(8) Het betrokkene arrondissement vermelden.(9) Het rechtsgebied van het bevoegde Hof van beroep aanwijzen.(10) De betrokkene afdeling aanwijzen.(11) E-mail van de griffie of van de betrokkene griffier vermelden. BIJLAGE 3 bij het koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek.

MODEL VAN BRIEF AAN DE OUDER/OPVOEDINGSVERANTWOORDELIJKE Om aan je ouder(s) te geven of aan diegene die voor je zorgt.

Beste ouder of opvoedingsverantwoordelijke, Ik stuurde uw kind een uitnodigingsbrief voor een gesprek met mij.

Omdat uw kind ouder is dan 12 jaar, wordt zij/hij automatisch uitgenodigd voor dit gesprek. Kinderen hebben namelijk het recht om gehoord te worden in zaken die hen rechtstreeks aangaan.

Het geeft hen de kans om hun verhaal te kunnen doen, om aan te geven wat zij belangrijk vinden. Daarom vindt het gesprek ook alleen plaats tussen de rechter en het kind. Rechters zijn opgeleid om in alle neutraliteit met kinderen en jongeren te spreken.

Het is belangrijk dat uw kind vrij kan kiezen om op deze uitnodiging al dan niet in te gaan. In de uitnodigingsbrief voor uw kind, vindt u de datum waarop de rechter uw kind kan spreken. U krijgt ook een afwezigheidsattest mee voor de school.

Vriendelijke groeten, De rechter, Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^