Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 september 1999
gepubliceerd op 15 december 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, &****; 5, 5, &****; 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000722
pub.
15/12/1999
prom.
27/09/1999
ELI
eli/besluit/1999/09/27/1999000722/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 1999. - **** besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de **** ****, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1° en § 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële **** vertaling van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling van het ****-**** in ****;

Op de voordracht van **** Minister van **** Zaken, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.**** bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële **** vertaling van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 2.**** Minister van **** Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

**** te ****, 27 september 1999.

**** **** **** : **** Minister van **** ****, ****. ****

**** **** DES **** 7. **** 1999 - **** **** **** des Artikels 54 des **** **** 15.**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, des Artikels 57ter des **** **** 8. Juli 1976 **** die **** ****, der Artikel 2 § 5, 5 § 2 **** 11bis des **** **** 2. April 1965 **** der **** der **** den **** **** **** **** **** ****., **** der ****, **** **** **** ****, **** ****! **** **** **** das **** ****, **** **** **** es: Artikel 1 - **** **** regelt **** in Artikel 78 der **** **** ****.

Art. 2 - Artikel 54 § 1 **** 1 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, **** **** das **** **** 6. **** 1993 **** **** **** die **** **** 24. **** 1994 **** 15. Juli 1996, **** **** **** **** ****: «*****» Art. 3 - **** Artikel 57ter **** 1 des **** **** 8. Juli 1976 **** die **** ****, **** **** das **** **** 30. **** 1992 **** **** **** das **** **** 15.

Juli 1996, werden **** **** **** «*****» die **** « **** der ****, der in **** **** **** 54 § 1 des **** **** 15.

**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** ****, **** **** **** **** **** ****, » ****.

Art. 4 - Artikel 2 § 5 des **** **** 2. April 1965 **** der **** der **** den **** **** **** **** **** wie **** ****: 1. **** **** **** **** **** 1 werden **** **** **** «*****» die **** « **** **** **** in Artikel 54 § 1 **** 1 des **** **** 15.**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** » ****. 2. **** **** 1 **** ****) werden **** **** **** «*****» die **** « **** die in Artikel 54 § 1 **** 1 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** » ****. 3. **** 2 **** wie **** ****: « **** **** **** in der **** **** **** **** **** in Artikel 54 § 1 **** 1 des **** **** 15.**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** ****, **** das **** **** der in **** **** **** 54 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** ****, **** **** **** ****.» Art. 5 - Artikel 5 § 2 des **** **** 2. April 1965 **** der **** der **** den **** **** **** **** **** wie **** ****: 1. **** **** 1 werden **** den **** «*****» die **** « **** der in Artikel 54 § 1 **** 1 des **** **** 15.**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** » ****. 2. **** 2 **** wie **** ****: « **** **** **** **** nicht ****, **** das **** **** **** die **** den **** ****, **** es/**** **** **** **** **** private **** **** ****/**** **** **** ****, die **** **** des **** **** der in Artikel 54 § 1 **** 1 des **** **** 15.**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** ****. » 3. **** **** 3 werden: ****) **** den **** «*****» die **** « **** **** die in Artikel 54 § 1 **** 1 des **** **** 15.**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** » **** ****) **** den **** «*****» die **** «*****» ****.4. **** 4 **** wie **** ****: « **** **** **** **** 1 **** **** bis **** ****, **** **** **** die **** als **** **** ****, **** bis **** ****, **** der **** **** die **** **** **** **** **** 57 § 2 des **** **** 8.Juli 1976 **** die **** **** **** ****. » Art. 6 - **** Artikel 11bis des **** **** 2. April 1965 **** der **** der **** den **** **** **** **** werden **** **** **** «*****» die **** « **** **** in Artikel 54 § 1 **** 1 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** » ****.

Art. 7 - **** **** **** **** 18. April 1999 ****.

**** **** das **** **** **** **** **** ****, **** es **** **** **** **** **** **** das **** **** **** ****.

**** **** ****, den 7. **** 1999 **** **** **** wegen: **** Minister des **** ****. VAN DEN **** **** Minister der **** **** der **** ****. **** **** **** **** **** **** ****. **** **** **** **** ****: **** Minister der **** ****. VAN **** **** om te worden gevoegd bij **** besluit van 27 september 1999.

**** **** **** : **** Minister van **** ****, ****. ****

^