Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 maart 2001
gepubliceerd op 16 mei 2001

Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011178
pub.
16/05/2001
prom.
27/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 3 juli 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, het mandaat van voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de heer Robert Tollet, licentiaat in de economische wetenschappen, U.L.B., licentiaat in de economische analyse en politiek met optie in de econometrie, U.L.B.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 november 2000.

Art. 3.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Ch. PICQUE

^