Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 mei 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001009367 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 april 2001, is machtiging verleend aan : de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, type wet prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001009392 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de ***** beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslacht(...) type wet prom. 23/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001022287 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, de voorzitter en de leden van het bureau van de districtraden en O.C.M.W.-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de O.C.M.W.-voorzitter. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001053957 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lea Carolina Van Aerden Lea Carolina Van Aerden, weduwe van Albert Joseph van den Boom, Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000328 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 juli 2000 tot uitvoering van artikel 18, § 4, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000329 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 juli 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 waarbij het bedrag, de voorwaarden, de duur en de modaliteiten worden bepaald van de toelage bedoeld in artikel 18, § 4, tweede lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000336 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van de wet van 14 december 2000 tot wijziging benaming van het **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001000427 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 april 2001 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde : Commandeur De heer JEANMOYE Joseph, Arrondissementscommissaris in de provincie Luik, met ingang van Officier De heren : ALLUIN Bertin, Lid van de bestendige deputatie van Henegouwen, met ingang(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001009415 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2000 wordt de heer Claes, W., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Tongeren, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is h Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 is benoemd tot adjunct-griffier bij de politierecht(...) type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001011178 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012238 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999 betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012243 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 24 juni 1999 wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 betreffende de arbeidsduur en arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012248 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, met betrekking tot de indexering van de bezoldigingen op 1 april 1999 type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012256 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk" type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 24 juni 1999 - bijzondere vergoeding voor arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012276 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de bekendmaking van de variabele werkroosters van de deeltijdse werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001012301 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenningen voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 8 december 1998 : De heer HANSSENS Paul, Sint-Pieters-Leeuw De heer NIEUWBORGH Jose, Anderlecht De heer VAN DEN BOSSCHE De heer VAN ESCH Jules, Eigenbrakel De heer VANDENBRANDE Jean, Linkebeek De heer VANDERWEYEN (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001012303 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 20 september 1998 De heer DEBEUF, Bernard, Menen De heer GEERAERT, Roland, Wervik De heer TRAPPENIERS, Raymond, Menen Gouden Medaille Koninklijk besluit van 20 sept Mevr. BUYSE, Marguerite, Menen De heer CATTEEUW, Michel, Menen De heer CORNILLIE, André, Moor(...) type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012277 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 1987 tot regeling van de sociale begeleiding ten gunste van sommige afgedankte bedienden type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012310 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012328 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor ketel-, plooi- en snijconstructies en voor vervaardiging van kleine gebinten, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012327 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012329 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de vervaardiging van kabelbundels voor de auto-industrie en de assemblage van kokers voor klimaatregeling voor wagens van spoorwegen, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012330 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de opzeggingstermijnen voor de ontslagen bejaarde werklieden die onder de toepassing vallen van de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het bijkomend winstverdelingsplan van het dienstjaar 2001 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001016122 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijzing van het Fonds voor Scheepsjongens in 2001 type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001016123 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1975 tot regeling van de samenstelling en werkwijze van het Fonds voor Scheepsjongens type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001022282 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot opheffing van de besluiten waarbij de verplichting opgelegd wordt een minimumvoorraad van sommige producten en geneesmiddelen in de depots der dierenartsen aan te leggen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000481 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 04/05/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000480 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 04/05/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000479 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en haar uitvoeringsbesluiten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001027270 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de bestuurders van de "Société wallonne des Eaux" type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001027271 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het directiecomité van de "Société wallonne des Eaux" type besluit van de waalse regering prom. 03/06/1999 pub. 16/05/2001 numac 2001027272 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toeristische instellingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 er februari 2001, wordt inges(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001035519 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 24 maart 1998 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van subsidiëring van flexibiliseringsprojecten op het gebied van het zorgaanbod inzake de sociale integratie van personen met een handicap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/02/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000335 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 14. - Aanduiding van een tweede externe expert in de lokale selectiecommissies voor de eerste aanstelling van een zonechef. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 06/02/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000334 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 6 april 2000 betreffende de voorlopige **** voor de buitenlandse onderdanen die een aanvraag tot regularisatie van het verblijf hebben ingediend. - **** vertaling

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001019333 bron studiebeurzen Commissie voor Studiebeurzen van Brabant. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 92 van donderdag 29 maart 2001, op blz. 10341, derde alinea, gelieve de tekst als volgt te lezen : Duiding en inhoud van de termen « wijsbegeerte » en « reto - Wanneer de beurs bestemd is voor de studie in de « wijsbegeerte » onder die terme moet worden ver(...) type erratum prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001021249 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden - Deelname aan de vijfde fase van het programma « Interuniversitaire attractiepolen . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 115 van 20 april 2001, [200(...) - in de Franse tekst, tweede lijn « ... au plus tard le 8 juin 2001 à 17 heures » in plaats van « .(...) type erratum prom. 02/02/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001035516 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad. - Erratum

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001095019 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle be(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001012302 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Orde van Leopold II. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 december 1998 wordt de heer GEERAERS, Frans, tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Hij neemt vanaf 21 juli 1998 zijn rang in de Orde in. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001022277 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de provincie Vlaams-Brabant van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij kon Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, de heer Dujardin, H., in(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001009414 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi : 1, vanaf 1 september 2001; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1, vanaf 1 februari 2002; - griffier bij - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Jette : 1 (*); - opsteller bij de griffie(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001012466 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Belliardstraat 51, te 1040 Brusse(...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voo(...)

document

type document prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001021251 bron raad van state Verkiezing van een kamervoorzitter Op 17 april 2001 heeft de algemene vergadering van de Raad van State de heer Jules Messinne verkozen tot kamervoorzitter. Kamervoorzitter Jules Messinne, heeft tijdens deze algemene vergadering de grondwette (...) type document prom. -- pub. 16/05/2001 numac 2001022271 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor pensioenen. - Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen genomen in zijn vergadering van 26 maart 2001, wordt de heer Christian Fevrier, informaticus bij het Ministerie van Ju Bij beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen genomen in zijn vergade(...)
^