Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 december 2015
gepubliceerd op 25 mei 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde een **** betreffende de verdeelde huisvesting van de minderjarigen te registreren. - **** vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000311
pub.
25/05/2016
prom.
26/12/2015
ELI
eli/besluit/2015/12/26/2016000311/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde een **** betreffende de verdeelde huisvesting van de minderjarigen te registreren. - **** vertaling


De hierna volgende tekst is de **** vertaling van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde een **** betreffende de verdeelde huisvesting van de minderjarigen te registreren (Belgisch Staatsblad van 5 februari 2016).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling in ****.

**** **** DIENST **** 26. **** 2015 - **** **** **** **** des **** **** **** 16.Juli 1992 **** **** der in den **** **** **** **** **** **** **** **** **** die **** **** **** **** die **** **** **** BERICHT **** DEN **** ****, **** **** **** scheiden lassen **** ****, **** **** **** die **** **** der **** der **** **** **** des nicht **** **** **** ****.

**** **** **** **** die **** **** bei **** ****.

**** werden **** **** der **** ****, **** **** **** **** ****, das heißt der ****, **** **** **** **** des größten **** des **** ****, **** dies **** den **** ****, wie **** **** **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** ****.

In Artikel 374 § 1 **** **** des **** **** **** das Gericht die **** ****, die **** ****, **** der ein nicht **** **** **** **** **** **** in die **** **** werden ****, **** **** **** **** den **** **** ****. **** den **** **** des **** **** **** 19. Juli 1991 **** man **** in den **** **** **** **** **** **** sein.

**** der nicht **** **** **** **** **** **** bei **** der **** ****, **** **** **** in die **** **** **** der **** **** (**** **** 374 § 1 **** **** des ****) **** **** **** **** der ****, die **** **** **** **** in **** ****, das **** **** **** worden ****, **** ****, **** **** der **** des **** **** **** der ****.

**** **** **** **** **** nicht **** **** **** **** **** bei **** **** **** ****. **** **** **** **** **** **** (****) **** **** die **** der **** (**** **** ****) **** anderen **** (**** **** **** ****) ****, **** dies **** in den **** der **** des **** **** **** **** **** sein.

**** **** **** **** **** **** **** ****, die **** **** schaffen, in **** **** den **** **** ****, **** in der Akte des nicht **** **** **** **** **** die **** **** ****, **** **** **** **** **** **** **** die **** der **** **** **** ****, das heißt bei **** ****, bei **** es nicht seinen **** ****.

**** **** **** in der Akte des **** **** werden.

**** **** **** **** nicht ****, **** **** **** **** **** **** **** **** ****, **** **** man die **** **** **** noch **** **** der **** in **** ****, **** ein **** **** **** **** **** lang in der **** **** ****, **** **** ****. **** **** **** **** **** **** **** als **** ****, **** es **** die **** **** **** **** **** **** **** ****, **** **** **** **** **** **** **** **** **** den **** der ****, **** **** **** ****: **** **** doch wichtig, **** die **** wissen, **** **** **** **** **** **** ein **** ****.

**** **** die **** **** **** **** in den **** ****, **** der **** **** werden ****, **** ein nicht **** **** **** **** **** **** **** **** ****. **** **** **** **** **** des **** **** **** in die Akte des **** **** **** **** in die des **** ****.

**** 23. September 2015 **** der **** **** den **** des **** **** günstige **** **** **** **** ****.

**** **** **** **** **** **** **** ****.

**** **** **** **** **** **** **** worden.

**** **** die ****, ****, der **** **** **** **** **** **** **** sein.

Der Minister der **** **** des **** ****. ****

26. **** 2015 - **** **** **** **** des **** **** **** 16.Juli 1992 **** **** der in den **** **** **** **** **** **** **** **** **** die **** **** **** **** die **** **** **** ****, **** der ****, **** **** **** ****, **** ****! **** des **** **** 19. Juli 1991 **** die ****, die ****, die **** **** die **** **** **** **** des **** **** 8. **** 1983 **** **** **** **** der **** ****, des Artikels 2 **** 3;

**** des **** **** **** 16. Juli 1992 **** **** der in den **** **** **** **** **** ****;

**** der **** ****. 39/2015 des **** **** den **** des **** **** 23. September 2015;

**** des **** ****. 58.446/2 des **** **** 2. **** 2015, **** in **** **** **** 84 § 1 **** 1 ****. 2 der **** **** **** den ****;

**** **** **** Ministers der **** **** des **** **** **** **** **** **** ****: Artikel 1 - Artikel 1 **** 1 des **** **** **** 16. Juli 1992 **** **** der in den **** **** **** **** **** ****, **** **** **** den **** **** **** 4. **** 2015, **** wie **** ****: "31. **** der ****, **** der **** ****, ob **** **** **** **** **** **** nicht, **** **** ****, das heißt bei **** ****, bei **** er **** **** **** **** **** **** der **** der **** in **** **** die **** des **** in **** **** **** 374 des **** nicht seinen **** ****; **** **** **** **** **** des ****, 32. **** der ****, **** der **** **** **** **** ****.31 ein **** **** seiner **** ****, **** **** die **** ****, **** ****, ob **** **** **** **** **** **** nicht, **** **** **** **** **** **** der **** **** den **** in **** **** die **** des **** in **** **** **** 374 des ****; die **** des **** der **** **** **** **** ****." Art. 2 - **** **** **** **** **** **** **** der **** des **** **** ****.

**** **** ****, den 26. **** 2015 **** **** **** wegen: Der Minister der **** **** des **** ****. ****

^