Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 mei 2005
gepubliceerd op 28 oktober 2005

Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022903
pub.
28/10/2005
prom.
25/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 MEI 2005. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, inzonderheid op artikel 14, § 2;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Fettweis, Albert, wordt ontslag verleend uit zijn functie van plaatsvervangend voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren.

Art. 2.De heer Dejemeppe, Benoît, raadsheer in het Hof van Cassatie, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^