Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 juni 2006
gepubliceerd op 30 juni 2006

Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de Republiek van Montenegro

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2006015098
pub.
30/06/2006
prom.
23/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/23/2006015098/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2006. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de Republiek van Montenegro


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 167, paragraaf 1, van de Grondwet;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Koninkrijk België erkent deze staat op heden onder de benaming « Republiek van Montenegro » (officiële benaming).

Art. 2.Dit besluit zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, K. DE GUCHT

^