Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2021
gepubliceerd op 15 juni 2021

Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021041791
pub.
15/06/2021
prom.
23/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 86, § 3;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Heer Du Chau, Rudy, Inspecteur-generaal van financiën, wordt ontheven uit zijn functie van Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen.

Art. 2.Mevrouw Karlshausen, Isabelle, Inspecteur-generaal van financiën, wordt tot regeringscommissaris van begroting benoemd bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Begroting E. DE BLEEKER

^