Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 08 maart 2019

Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7. - Duitse vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019040566
pub.
08/03/2019
prom.
22/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/22/2019040566/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7. - Duitse vertaling


De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2017).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

^