Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2000
gepubliceerd op 28 juli 2000

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012408
pub.
28/07/2000
prom.
22/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2000. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 november 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1995 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : Gewone leden : Mevr.BLADT Rita, te Gent; de heer BOEY Jo, te Leuven;

Mevr. BOOST Blanche, te Gent; de heren : CLAES Marc, te Zoutleeuw;

DELANGHE Lode, te Stabroek;

Mevr. GEELEN Elisabeth, te Boutersem; de heren : JANSEN Jef, te Antwerpen;

KINDT Jozef, te Antwerpen;

NOEL Serge, te Perwijs;

PARIDAENS Bernard, te Court-Saint-Etienne;

VAN PARYS Etienne, te Perwijs;

Mevrn. : COLLARD Suzy, te Luik;

PIANET Martine, te Eigenbrakel; de heren : LEBLANC Olivier, te Rixensart;

FORYS Didier, te Genepiën.

Plaatsvervangende leden : Mevr. ROEGIES Liliane, te Melle; de heren : SERGIER Paul, te Zandhoven;

THEUNISSEN Jan, te Brussel;

VANDEN AUDENAERDE Jef, te Antwerpen;

Mevrn. : VANHELDEN Liliane, te Leuven;

VAN HOOFSTADT Lieve, te Oud-Heverlee;

VERRETH Kathleen, te Tervuren; de heren : VERMEULEN Dirk, te Leuven;

JACQUES Thierry, te Floreffe;

BEAULOYE Jean-Marie, te Watermaal-Bosvoorde;

Mevr. SIMONIS Isabelle, te Flémalle; de heren : MALAISE Pierre, te Bergen;

VAN STEENSEL Alain, te Sint-Pieters-Woluwe;

SEVERS Jacques, te Kasteelbrakel;

DELVAL Luc, te Montigny-le-Tilleul. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heren : LEONARD Jean-Marie, te Châtelet; LANGENUS André, te Mechelen;

MASAI Christian, te Doornik;

VAN MALDEREN Bart, te Dendermonde;

Mevr. MUYLAERT Laurette, te Gent; de heren : DE WITTE Willem, te Genk;

DONATO Nicolas, te Elsene;

CORNELIS Walter, te Antwerpen;

DOISE Stefan, te Poperinge;

VAN MIERLO Werner, te Mortsel;

PAESMANS Francis, te Sint-Pieters-Leeuw;

DJEZAR Abel, te Sambreville;

HELLENDORFF Yves, te Seneffe;

HENDRICKX Michel, te Namen;

DE VLIEGHER Fernand, te Melle.

Plaatsvervangende leden : De heren : VAN MUYLDER Philippe, te Vorst;

HOUSSA Jack, te `s Gravenbrakel;

VAN AUTENBOER Geert, te Turnhout;

CAPPOEN Jean-Michel, te Waterloo;

CORNU Tangui, te Doornik;

CLAES François, te Evergem;

Mevr. CASTERMAN Martine, te Hoei; de heren : DUPONT Gino, te Waregem;

RENIERS Jürgen, te Zoutleeuw;

REMY Olivier, te Antwerpen;

ANCORA Vincent, te Bergen;

CARTON Albert, te Watermaal-Bosvoorde;

LAMBERT Louis, te Fernelmont;

VAN DER VURST Jean-Paul, te Aalst;

Mevr. BRISBOIS Nelly, te Gembloux-sur-Orneau.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 28 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 17 november 1993.

Koninklijk besluit van 3 april 1995, Belgisch Staatsblad van 12 april 1995.

Koninklijk besluit van 8 november 1995, Belgisch Staatsblad van 21 november 1995.

Koninklijk besluit van 13 november 1996, Belgisch Staatsblad van 29 november 1996.

^