Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 februari 2011
gepubliceerd op 02 maart 2011

Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de tweede algemene verhoging van het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003074
pub.
02/03/2011
prom.
22/02/2011
ELI
eli/besluit/2011/02/22/2011003074/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de tweede algemene verhoging van het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 april 1991 houdende goedkeuring van de Overeenkomst houdende oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 18 februari 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onze Minister van Financiën wordt ertoe gemachtigd om de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling ter kennis te brengen dat België erin toestemt een inschrijving toe te kennen voor 20 529 opvraagbare aandelen overeenkomstig de Resolutie nr. 128 betreffende de tweede algemene verhoging van het kapitaal van de Bank goedgekeurd op 14 mei 2010 door de Raad van Gouverneurs van de Bank.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 februari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^