Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 maart 2023
gepubliceerd op 21 april 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2023041568
pub.
21/04/2023
prom.
21/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen sluiten tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 33, derde lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen sluiten tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen;

Overwegende dat heer Van Rossen, E., Diest, nauw betrokken bij het administratief beheer van ziekenhuizen, dient te worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, ter vervanging van de mevrouw Lanssiers, P., Brussel, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal voleindigen;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 19 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen sluiten tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, gewijzigd bij de besluiten van 22 april 2019, 2 september 2019, 16 juni 2020, 2 maart 2021, 19 april 2021, 19 juli 2021, 28 februari 2022, 20 juli 2022 et 6 september 2022, worden de woorden "Mevr. Lanssiers, P., Brussel" vervangen door de woorden "De heer Van Rossen, E., Diest".

Art. 2.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^