Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 07 september 2007

Koninklijk besluit met betrekking tot het ontslag van militairen van het reservekader

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2007007025
pub.
07/09/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

**** c****ss="p_****i****e">21 ****ECE****R 2006. - Ko****i****k****ijk ****s****ui**** ****e**** ****rekki**** ****o**** he**** o****s**** v**** ****i****ire**** v**** he**** ****rvek****er****>


****R**** ****, Ko****i**** ****er ****e****, **** ****e**** ****ie ****u zij**** e**** hier**** weze**** zu****e****, O****ze ****roe****.

****e****e**** op ****e we**** v**** 16 ****ei 2001 ****u****e****e s****uu**** v**** ****e ****i****ire**** v**** he**** ****rvek****er v**** ****e krij****s****ch****, i****zo****erhei**** op he**** ****r****ike**** 33 ****ewijzi**** ****o**** ****e we**** v**** 27 ****r**** 2003;

Op ****e vo****r****ch**** v**** O****ze ****i****is****er v**** ****sver****e****i****i****, Heb**** Wij ****s****o****e**** e**** ****s****ui****e**** Wij :

**** c****ss="p_****r****i****">****r****ike**** 1.****>He**** o****s**** ****e****e**** ****o**** ****e ****rve****i****ire**** v**** i**** he**** ****ocu****e**** i**** bij****e w**** ****v****r**** op 1 ****ove****r 2005. Zij heb**** ****ee**** ****i****ire v****ich****i****e**** ****eer.

**** c****ss="p_****r****i****">****r****. 2.****>O****ze ****i****is****er v**** ****sver****e****i****i**** is ****s**** ****e**** ****e ui****voeri**** v**** ****i**** ****s****ui****.

****e****eve**** ****e ****sse****, 21 ****ece****r 2006.

****R**** V**** Ko****i****swe****e : ****e ****i****is****er v**** ****sver****e****i****i****, ****. F****H****U****

****ezie**** o**** ****e w****e**** ****evoe**** bij O****s ****s****ui**** v**** 21 ****ece****r 2006 ****reffe****e he**** o****s**** v**** ****i****ire**** v**** he**** ****rvek****er.

