Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 augustus 2009
gepubliceerd op 04 september 2009

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2009018344
pub.
04/09/2009
prom.
21/08/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 6, § 1, elfde lid, vervangen bij de wet van 1 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, inzonderheid op de artikelen 247, 249 en 250;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd respectievelijk tot voorzitter en ondervoorzitter van de Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik : de heer Gustin Pascal, « Université de Liège »;

Mevr. Sarre Sophie, Vrije Universiteit Brussel.

Art. 2.Worden benoemd tot leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik : de heer Bols Peter, Universiteit Antwerpen; de heer Catry Boudewijn, « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid »; de heer Duez Pierre, « Université Libre de Bruxelles »;

Mevr. Evrard Brigitte, « Université de Liège »;

Mevr. Goossens Els, « CODA-CERVA »; de heer Maes Louis, « Universiteit Antwerpen »; de heer Mainil Jacques, « Université de Liège »; de heer Meulemans Guy; de heer Thiry Etienne, « Université de Liège »;

Mevr. Van Reeth Kristien, « Universiteit Gent ».

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 21 augustus 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^