Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 april 2021
gepubliceerd op 03 juni 2021

Koninklijk besluit van 21 april 2021 betreffende het eervol als bijzitter van de onderzoeksraad voor de scheepvaart

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021041603
pub.
03/06/2021
prom.
21/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Scheepvaart


21 APRIL 2021. - Koninklijk besluit van 21 april 2021 betreffende het eervol als bijzitter van de onderzoeksraad voor de scheepvaart


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart, artikel 14, gewijzigd door de wetten van 24 april 2014 en 5 juli 2018;

Op de voordracht van de Minister van Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn functie als bijzitter van de onderzoeksraad voor de scheepsvaart wordt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Willy Lepeire.

De Heer Willy Lepeire wordt ertoe gemachtigd om de eretitel van bijzitter van de onderzoeksraad voor de scheepvaart te voeren.

Art. 2.De minister bevoegd voor de maritieme mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Noordzee, V. VAN QUICKENBORNE

^