Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 maart 2002
gepubliceerd op 15 mei 2002

Koninklijk besluit tot opstelling van een lijst van niet-universitaire instellingen van hoger onderwijs die diploma's afleveren waaruit een gespecialiseerde opleiding in het fiscaal recht blijkt

bron
ministerie van justitie
numac
2002009279
pub.
15/05/2002
prom.
20/03/2002
ELI
eli/besluit/2002/03/20/2002009279/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAART 2002. - Koninklijk besluit tot opstelling van een lijst van niet-universitaire instellingen van hoger onderwijs die diploma's afleveren waaruit een gespecialiseerde opleiding in het fiscaal recht blijkt


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 15 juni 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De lijst voorzien bij artikel 357, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek wordt als volgt vastgesteld : Inrichtingen. - Etablissements 1. Economische Hogeschool Sint Aloysius, Stormstraat 2, 1000 Brussel 2.Fiscale Hogeschool, Stormstraat 2, 1000 Brussel 3. Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, campus Vlekho, Koningsstraat 328, 1030 Brussel 4.Katholieke Hogeschool Mechelen, Zandpoortvest 13, 2800 Mechelen 5. Ace.Groep T, Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven 6. Institut catholique des Hautes Etudes commerciales, Ecole supérieure des Sciences fiscales, boulevard Brand Whitlock 2, 1150 Bruxelles 7.Impact Cooremans, place Anneessens 11, 1000 Bruxelles 8. Hautes Etudes commerciales de Liège - HEC Liège, rue Louvrex 14, 4000 Liège 9.Haute Ecole Albert Jacquard, rue des Dames Blanches 3B, 5000 Namur

Art. 2.Het koninklijk besluit van 3 december 1986 tot opstelling van een lijst van niet-universitaire instellingen van hoger onderwijs die diploma's afleveren waaruit een bijzondere vorming in het fiscaal recht blijkt, wordt opgeheven.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 maart 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

^