Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 september 2007
gepubliceerd op 10 oktober 2007

Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het « Prinz Philippe Stadion » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000866
pub.
10/10/2007
prom.
19/09/2007
ELI
eli/besluit/2007/09/19/2007000866/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het « Prinz Philippe Stadion » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, inzonderheid op artikel 2, 9°, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « perimeter », de perimeter zoals bedoeld in artikel 2, 9°, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003.

Art. 2.Voor het stadion van RFCU La Calamine, gelegen in de rue du Stade 10, te 4720 La Calamine, wordt de perimeter afgebakend door : de Lütticher Strasse, het kruispunt gevormd door de rue Schlack en de Lütticher Strasse, de Lütticher Strasse, het kruispunt gevormd door de Lütticher Strasse en de Casinostrasse, de Casinostrasse, het kruispunt gevormd door de Casinostrasse en de Hasardstrasse, de Hasardstrasse, het kruispunt gevormd door de Hasardstrasse en de Altenbergerstrasse, de Altenbergerstrasse tot het rond punt/kruispunt met de Bahnhofstrasse en de Aachener Strasse, van de andere kant van de Altenberger Strasse, de richting van de Maxstrasse, de Maxstrasse, het kruispunt gevormd door de Maxstrasse en de Lütticher Strasse, de Lütticher Strasse, het kruispunt gevormd door de Lütticher Strasse en de rue Platzegel, de rue Platzegel, het kruispunt gevormd door de rue Platzegel en de rue Käskorb, de rue Käskorb, het kruispunt gevormd door de rue Käskorb in de richting van de Sandweg, de Sandweg, het kruispunt gevormd met de rue Kloth, de rue Kloth, het kruispunt gevormd door de rue Steinkaul, de rue Steinkaul, het kruispunt gevormd door de rue Soufflet, de rue Soufflet in de richting van de rue Moresnet, de rue Moresnet, het kruispunt gevormd door de rue Moresnet en de Bauweg, de Bauweg in de richting van de rue Rott, de rue Rott, het kruispunt gevormd door de rue Rott en de rue Driesch, de rue Driesch, het kruispunt gevormd door de rue Driesch en de rue Bruyère, de rue Bruyère, het kruispunt gevormd door de rue Bruyère en de rue Hagenfeuer, de rue Hagenfeuer, het kruispunt gevormd door de rue Hagenfeuer met de rue Krickelstein, la rue Krickelstein, het kruispunt gevormd door de rue Krickelstein en de rue Schlack, de rue Schlag, het kruispunt gevormd door de rue Schlack en de Lütticher Strasse.

Alle kruispunten van de bovenvermelde perimeter met andere openbare en private wegen zijn begrepen in deze perimeter.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 19 september 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

^