Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2017
gepubliceerd op 01 maart 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018010994
pub.
01/03/2018
prom.
19/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/19/2018010994/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2005 pub. 10/03/2005 numac 2005022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten sluiten inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, artikel 6, § 4, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2004 en vervangen bij de wet van 18 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2005 pub. 10/03/2005 numac 2005022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten sluiten inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 13 februari 2017;

Gelet op advies 62.328/3 van de Raad van State, gegeven op 21 november 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2005 pub. 10/03/2005 numac 2005022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten sluiten inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten wordt in de Franse tekst het opschrift vervangen als volgt : « Arrêté royal du 3 février 2005 relatif à l'interdiction de vente de produits de tabac aux personnes âgées de moins de seize ans au moyen d'appareils automatiques de distribution ».

Art. 2.In hetzelfde besluit worden in de Franse tekst de woorden "produits à base de tabac" vervangen door de woorden "produits de tabac".

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^