Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 november 2022
gepubliceerd op 23 november 2022

Koninklijk besluit

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2022034211
pub.
23/11/2022
prom.
18/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit


Regering. - Wijziging FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 104 ;

Op de voordracht van de Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt aanvaard, het ontslag aangeboden door mevr. Eva De Bleeker uit haar ambt van Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee.

Art. 2.Mevr. Alexia Bertrand wordt benoemd tot Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee.

Art. 3.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO

^