Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 maart 2020
gepubliceerd op 18 maart 2020

Koninklijk besluit. - Regering

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2020040662
pub.
18/03/2020
prom.
17/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/17/2020040662/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAART 2020. - Koninklijk besluit. - Regering


Ontslag. - Benoeming FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 96 ;

Op de voordracht van de Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt aanvaard, het ontslag aangeboden door : De h. K. GEENS, uit zijn ambt van Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en Minister van Europese Zaken.

De h. A. DE CROO, uit zijn ambt van Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking.

De h. D. CLARINVAL, uit zijn ambt van Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

De h. P. DE CREM, uit zijn ambt van Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel.

Mevr. M. DE BLOCK, uit haar ambt van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.

De h. D. BACQUELAINE, uit zijn ambt van Minister van Pensioenen.

Mevr. M. C. MARGHEM, uit haar ambt van Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.

De h. F. BELLOT, uit zijn ambt van Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.

De h. D. DUCARME, uit zijn ambt van Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden.

De h. Ph. DE BACKER, uit zijn ambt van Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee.

Mevr. N. MUYLLE, uit haar ambt van Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.

De h. Ph. GOFFIN, uit zijn ambt van Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie.

Art. 2.De h. K. GEENS, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Vice-eersteminister, wordt benoemd tot Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en Minister van Europese Zaken.

De h. A. DE CROO, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Vice-eersteminister, wordt benoemd tot Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking.

De h. D. CLARINVAL, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Vice-eersteminister, wordt benoemd tot Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

De h. P. DE CREM, gewezen Vice-eersteminister, wordt benoemd tot Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel.

Mevr. M. DE BLOCK, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.

De h. D. BACQUELAINE, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Pensioenen.

Mevr. M. C. MARGHEM, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.

De h. F. BELLOT, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.

De h. D. DUCARME, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden.

De h. Ph. DE BACKER, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee.

Mevr. N. MUYLLE, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.

De h. Ph. GOFFIN, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen Minister, wordt benoemd tot Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie.

Art. 3.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, S. WILMES

^