Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 maart 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040661 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Onslag type koninklijk besluit prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040662 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering type koninklijk besluit prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040686 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020021292 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. 17/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 17/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040909 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van € 71.000 voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 17/03/2020 pub. 04/11/2020 numac 2020204348 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 42 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 17/03/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020204349 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 17/03/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020204350 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05 en 07 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040679 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt

decreet

type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020201581 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020201584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding
^