Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 maart 2020
gepubliceerd op 18 maart 2020

Koninklijk besluit. - Regering. - Onslag

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2020040661
pub.
18/03/2020
prom.
17/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/17/2020040661/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAART 2020. - Koninklijk besluit. - Regering. - Onslag


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 96 ;

Op de voordracht van de Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en Minister van Europese Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het ontslag aangeboden door Mevr. S. WILMES, uit haar ambt van Eerste Minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, wordt niet aanvaard.

Art. 2.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 3.De Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en Minister van Europese Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en Minister van Europese Zaken, K. GEENS

^