Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 juni 2009
gepubliceerd op 01 juli 2009

Koninklijk besluit houdende benoeming van de ombudsman voor Energie van de Nederlandstalige taalrol

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011278
pub.
01/07/2009
prom.
15/06/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2009. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de ombudsman voor Energie van de Nederlandstalige taalrol


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, inzonderheid op artikel 15/16bis;

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 27, § 3;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën van 29 mei 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Energie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Besluit :

Artikel 1.De heer Eric Houtman wordt aangeduid als ombudsman voor Energie van de Nederlandstalige taalrol voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de zelfde datum als het koninklijk besluit houdende benoeming van de Ombudsman voor energie van de Franstalige taalrol en ten laatste op 1 september 2009.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Energie, P. MAGNETTE

^