Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 maart 2005
gepubliceerd op 16 maart 2005

Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011149
pub.
16/03/2005
prom.
14/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MAART 2005. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, inzonderheid op artikel 4, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende de wijze van voordracht en aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;

Gelet op het voorstel van de Minister van Mobiliteit van 16 februari 2005;

Gelet op het voorstel van de Minister van Werk van 4 maart 2005;

Gelet op het voorstel van de Vlaamse Regering van 28 februari 2005;

Gelet op het voorstel van de Regering van het Waalse Gewest van 14 februari 2005;

Gelet op het voorstel van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 maart 2005;

Gelet op het voorstel van de Raad voor het Verbruik van 15 februari 2005;

Gelet op het voorstel van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. van 8 februari 2005;

Gelet op het voorstel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van 10 februari 2005;

Gelet op het voorstel van de Economische en Sociale Raad voor het Waalse Gewest van 23 februari 2005;

Gelet op het voorstel van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 februari 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectief lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie, op voorstel van : 1° de Minister van Economie : Erik STERCKX;2° de Minister van Middenstand : Romain TIMMERMANS;3° de Minister van Mobiliteit : Léon GILLAIN;4° de Minister van Werk : Peter VANSINTJAN;5° het Vlaamse Gewest : Hans DESTRYCKER en Benny VAN ASSCHE;6° het Waalse Gewest : Hervé BRIET en Pierre LEONARD;7° het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Marc VOJTASSAK en Astrid VANKLEEF;8° de Raad voor het Verbruik namens de verbruikersorganisaties : Marc VANDERCAMMEN en Clem VAN WINKEL;9° de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven namens de werknemersorganisaties : Erwin DE DEYN;10° de Raad voor het Verbruik namens de geïntegreerde handel : Peter HAEGEMAN en Geert MARIS; 11° de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. namens de daarin zetelende organisaties : Michel VERHAMME, Brigitte DELBROUCK en Philippe RUELENS; 12° de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen : a) voor de provincie Antwerpen : Michel VAN GORP en Karel BYL;b) voor de provincie Limburg : Frank VOLS en Patrick BUTTENEERS;c) voor de provincie Oost-Vlaanderen : Rudi VANHECKE en Paul VERDONCK;d) voor de provincie Vlaams-Brabant : Nancy VAN ESPEN en Tony TALLON;e) voor de provincie West-Vlaanderen : Stefaan MATTON en Petra BREYNE;13° de Economische en Sociale Raad voor het Waalse Gewest : a) voor de provincie Waals-Brabant : Anne BAIJOT en René SOMVILLE;b) voor de provincie Henegouwen : Christophe WAMBERSIE en Jean-Marie COYETTE;c) voor de provincie Luik : Tania LOULTCHEFF en Jean JUNGLING;d) voor de provincie Luxemburg : Georges BITAINE en Cécile BOSSICART;e) voor de provincie Namen : Gilbert NAVET en Alex HENROT;14° de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Francine WERTH en Nancy VANESPEN.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangend lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie, op voorstel van : 1° de Minister van Economie : Isabel GARCIA-VILAR;2° de Minister van Middenstand : Béatrice d'URSEL;3° de Minister van Mobiliteit en Vervoer : 4° de Minister van Werk : Sophie du BLED;5° het Vlaamse Gewest : Bianca BUIJS en Bart CANDAELE;6° het Waalse Gewest : Anne-Valérie BARLET en Alain DE ROOVER;7° het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Xavier DEHAN en Pierre PROVOST;8° de Raad voor het Verbruik namens de verbruikersorganisaties : Ann DE ROECK-ISEBAERT en Adriaan MEIRSMAN;9° de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven namens de werknemersorganisaties : Ilse GALLIAERT; 10°de Raad voor het Verbruik namens de geïntegreerde handel : Nathalie PINT en Gérard de LAMINNE de BEX; 11° de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. namens de daarin zetelende organisaties : Mia VANCOMPERNOLLE, Pascal ERNOTTE en Laurence COLIN; 12° de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen : a) voor de provincie Antwerpen : Marleen GOOSSENS en Luc VAN LOMMEL;b) voor de provincie Limburg : Louis LINSEN en Ludo BEULEN;c) voor de provincie Oost-Vlaanderen : Els MARTENS en Wim GEIRNAERDT;d) voor de provincie Vlaams-Brabant : Véronique WILLEMS en Johan DE NEEF;e) voor de provincie West-Vlaanderen : Frederik SERRUYS en Joost KESTELEYN;13° de Economische en Sociale Raad voor het Waals Gewest : a) voor de provincie Waals-Brabant : Pierre VANDERGETEN en Alex HENROT;b) voor de provincie Henegouwen : Séverine GHILMOT en Véronique LESNE;c) voor de provincie Luik : Félix GERARD en Frédéric MIGNOLET;d) voor de provincie Luxemburg : Xavier GOEBELS en Maryse FELIX;e) voor de provincie Namen : Dominique DETHY en Sophie DE MUYNCK;14° de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Jacques INDEKEU en Olivier AUVRAY.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2005.

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor Economie en Onze minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 maart 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

^