Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 februari 2011
gepubliceerd op 17 februari 2011

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011067
pub.
17/02/2011
prom.
09/02/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 augustus 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen sluiten betreffende de vergunning van handelsvestigingen, artikel 4, § 2, laatst gewijzigd bij de wet van 22 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de wijze van voordracht en aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie sluiten betreffende de wijze van voordracht en aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie sluiten tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;

Gelet op het voorstel van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 februari 2010;

Op de voordracht van de Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen en van de Minister voor Ondernemen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend uit haar mandaat in het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie aan : Mevr. Nancy VAN ESPEN, effectief lid.

Art. 2.§ 1. Wordt benoemd in het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie op voorstel van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De heer Anton VAN ASSCHE, effectief lid. § 2. Dit nieuwe lid voltooit het mandaat van zijn voorganger bedoeld in artikel 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Middenstand en de minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE

^