Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 juli 2000
gepubliceerd op 29 juli 2000

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen in politiezones

bron
ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie
numac
2000000611
pub.
29/07/2000
prom.
14/07/2000
ELI
eli/besluit/2000/07/14/2000000611/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

14 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen in politiezones


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2000 waarbij het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in politiezones wordt ingedeeld;

Gelet op het feit dat in de franstalige versie van dit koninklijk besluit, Izegem tweemaal wordt vermeld;

Op de voordracht van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, rubriek 1.2., van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in politiezones, worden de eerste en tweede gedachtenstrepen van de franstalige versie, door de volgende gedachtenstrepen vervangen : « - Hooglede/Roulers/Izegem - Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke ».

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

^