Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013
gepubliceerd op 27 maart 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003 betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, bestaanszekerheid, arbeidstijdverkorting in de sector witzandexploitaties

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012012170
pub.
27/03/2013
prom.
14/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003 betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, bestaanszekerheid, arbeidstijdverkorting in de sector witzandexploitaties (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, bestaanszekerheid, arbeidstijdverkorting in de sector witzandexploitaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 06/04/2006 numac 2005012743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de kaderovereenkomst voor de jaren 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2002 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2001 sluiten;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003 betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, bestaanszekerheid, arbeidstijdverkorting in de sector witzandexploitaties.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 30 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 06/04/2006 numac 2005012743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de kaderovereenkomst voor de jaren 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2002 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2001 sluiten, Belgisch Staatsblad van 2 februari 2006.

Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003 betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, bestaanszekerheid, arbeidstijdverkorting in de sector witzandexploitaties (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2011 onder het nummer 106475/CO/102.06)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de witzandexploitaties welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Onder "werknemers" worden de arbeiders en de arbeidsters verstaan.

Art. 2.Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerkosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, de bestaanszekerheid, de arbeidstijdverkorting in de witzandexploitaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 06/04/2006 numac 2005012743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de kaderovereenkomst voor de jaren 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2002 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2001 sluiten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2006, erratum bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2006, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 5.Beide partijen komen overeen om de terugbetaling van de vervoersonkosten (sociaal abonnement) die gebaseerd zijn op de tarieven van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen vanaf 1 juli 2011 op te trekken naar gemiddelde 75 pct. »

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en heeft dezelfde geldigheidsduur als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt.

Zij kan mits een opzeggingstermijn van drie maanden door elk van de partijen worden opgezegd bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant en aan elk der contracterende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003 betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, bestaanszekerheid, arbeidstijdverkorting in de sector witzandexploitaties Beide partijen komen overeen om de terugbetaling van de vervoerkosten (sociale abonnement) die gebaseerd zijn op basis van de NMBS tarieven te laten stijgen naar 75 pct. vanaf 1 juli 2011.

Intervention patronale à partir du 1er juillet 2011 Bedragen tussenkomst werkgever vanaf 1 juli 2011


Distance Afstand

Tarif journalier Tarief per dag

CCT mois 75 p.c.

CAO maand 75 pct.

Tarif par mois 100 p.c.

Tarief per maand 100 pct.

1

0,93

19,50

26,00

2

1,04

21,75

29,00

3

1,13

23,63

31,50

4

1,24

25,88

34,50

5

1,34

28,13

37,50

6

1,42

29,63

39,50

7

1,51

31,50

42,00

8

1,60

33,38

44,50

9

1,68

35,25

47,00

10

1,76

36,75

49,00

11

1,86

39,00

52,00

12

1,94

40,50

54,00

13

2,01

42,00

56,00

14

2,12

44,25

59,00

15

2,19

45,75

61,00

16

2,29

48,00

64,00

17

2,37

49,50

66,00

18

2,44

51,00

68,00

19

2,55

53,25

71,00

20

2,62

54,75

73,00

21

2,69

56,25

75,00

22

2,80

58,50

78,00

23

2,87

60,00

80,00

24

2,98

62,25

83,00

25

3,05

63,75

85,00

26

3,12

65,25

87,00

27

3,23

67,50

90,00

28

3,30

69,00

92,00

29

3,41

71,25

95,00

30

3,48

72,75

97,00

31

3,62

75,75

101,00

32

3,62

75,75

101,00

33

3,62

75,75

101,00

34

3,84

80,25

107,00

35

3,84

80,25

107,00

36

3,84

80,25

107,00

37

4,05

84,75

113,00

38

4,05

84,75

113,00

39

4,05

84,75

113,00

40

4,23

88,50

118,00

41

4,23

88,50

118,00

42

4,23

88,50

118,00

43

4,45

93,00

124,00

44

4,45

93,00

124,00

45

4,45

93,00

124,00

46

4,66

97,50

130,00

47

4,66

97,50

130,00

48

4,66

97,50

130,00

49

4,88

102,00

136,00

50

4,88

102,00

136,00

51

4,88

102,00

136,00

52

5,02

105,00

140,00

53

5,02

105,00

140,00

54

5,02

105,00

140,00

55

5,16

108,00

144,00

56

5,16

108,00

144,00

57

5,16

108,00

144,00

58

5,31

111,00

148,00

59

5,31

111,00

148,00

60

5,31

111,00

148,00

61

5,52

115,50

154,00

62

5,52

115,50

154,00

63

5,52

115,50

154,00

64

5,52

115,50

154,00

65

5,52

115,50

154,00

66

5,77

150,75

161,00

67

5,77

120,75

161,00

68

5,77

120,75

161 ,00

69

5,77

120,75

161,00

70

5,77

120,75

161,00

71

6,02

120,75

168,00

72

6,02

126,00

168,00

73

6,02

126,00

168,00

74

6,02

126,00

168,00

75

6,02

126,00

168,00

76

6,27

131,25

175,00

77

6,27

131,25

175,00

78

6,27

131,25

175,00

79

6,27

131,25

175,00

80

6,27

131,25

175,00

81

6,52

136,50

182,00

82

6,52

136,50

182,00

83

6,52

136,50

182,00

84

6,52

136,50

182,00

85

6,52

136,50

182 ,00


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^