Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 29 juni 2023

Koninklijk besluit tot hernieuwing van mandaten van twee leden van het Federaal Planbureau

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federaal planbureau
numac
2023041236
pub.
29/06/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot hernieuwing van mandaten van twee leden van het Federaal Planbureau


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 124 en 130, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 mei 1971 houdende statuut, organisatie en werkingsmodaliteiten van het Planbureau, inzonderheid op artikelen 5 en 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende statuut van het personeel van het Planbureau, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 juni 1980, 1 augustus 1984, 27 juni 2001, 20 maart 2003, 20 december 2007 en 21 mei 2013, inzonderheid op artikel 5;

Overwegende dat mevrouw Nicole FASQUELLE en de heer Koen HENDRICKX benoemd werden tot lid van het Federaal Planbureau bij koninklijk besluit van 26 februari 1996;

Overwegende dat de mandaten van lid van mevrouw Nicole FASQUELLE en de heer Koen HENDRICKX, eerste opdrachthouders, hernieuwd werden voor een duur van negen jaar bij de koninklijk besluiten van 18 januari 2005 en 3 februari 2014;

Overwegende dat de aan het Federaal Planbureau toevertrouwde opdrachten zonder onderbreking uitgevoerd moeten worden en het daarom noodzakelijk is om het mandaat van mevrouw Nicole FASQUELLE en de heer Koen HENDRICKX te hernieuwen;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.-. Het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van mevrouw Nicole FASQUELLE, eerste opdrachthouder, dat ten einde loopt op 31 januari 2023 `s avonds wordt hernieuwd tot en met 31 december 2030.

Het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer Koen HENDRICKX, eerste opdrachthouder, wordt hernieuwd tot en met 30 november 2027.

Art. 2.De Eerste Minister en de Minister van Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023 FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

^